“Kiekvienas gyvenimas - tai daugybė dienų, diena po dienos. Mes einame per pačius save, sutikdami plėšikus, vaiduoklius, milžinus, senius, jaunuolius, žmonas, našles, sielos brolius, kaskart sutikdami patys save.”More Quotes For YouGet Quote of the Day