“Kiekvienas gyvenimas - tai daugybė dienų, diena po dienos. Mes einame per pačius save, sutikdami plėšikus, vaiduoklius, milžinus, senius, jaunuolius, žmonas, našles, sielos brolius, kaskart sutikdami patys save.”Get Quote of the Day