Soraj ki pehli kiran din ka pehla pehar Panchion ki pehli chehchahat Dhanak ka pehla rang Hawa ki dandi sansanahat Subha ka pehla khomar
“GOOD MORING” HAVE NICE DAY…

Soraj ki pehli kiran din ka pehla pehar Panchion ki pehli chehchahat Dhanak ka pehla rang Hawa ki dandi sansanahat Subha ka pehla khomar “GOOD MORING” HAVE NICE DAY…
Get Quote of the Day